Pontarddulais
Male Choir

Côr Meibion
Pontarddulais

Cymraeg

English

Pobl Bwysig Iawn y Côr

Eric Jones

Llywydd

 

Daeth yn Llywydd Côr Meibion Pontarddulais yn 2004, wedi bod yn gyfeilydd y côr am ddeunaw mlynedd rhwng 1973 a 1991.

 

darllen rhagor

Clive Phillips

Cyfarwyddwr Cerdd

 

Mae wedi cyfeilio i nifer o gantorion byd-enwog, gan gynnwys Delme Bryn Jones, Bryn Terfel, Rebecca Evans, ac yn fwy diweddar, Syr Willard White, Jason Howard, Alfie Boe ac Elin Manahan Thomas.

 

darllen rhagor

David Last

Cyfeilydd

 

Arweinydd Cwrs Celfyddydau Perfformio'r Radd Sylfaen ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw ac mae'n darlithio mewn llais a theatr gerdd, yn ogystal â bod yn gyfarwyddwr cerdd eu perfformiadau.

 

 

 

darllen rhagor

testimonials

 • "What a night, not enough superlatives to describe the fantastic evening we had last Saturday. Ros what a personality and what a repertoire, stunning. Thank you all so much and Clive you did us proud." - MYRA THOMAS
 • "…Your choir left me speechless. Wonderful singing. Well done all of you" - GEORGE LYNCH
 • "Thank you gentlemen for a fantastic concert this evening at Ebennezer Chaple Port Talbot It was wonderful performance from the choir. Thank you!" - KEITH SMITH

noddwyr y côr

noddwr corfforaethol y côr

Mae'r côr yn ddiolchgar i'w holl noddwyr am eu cefnogaeth barhaus. Os hoffech fod yn noddwr, adnewyddu eich nawdd neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Ysgrifennydd.

 • Llywydd

  Eric Jones

 • Is-lywyddion Am Oes

  Alun Davies

  John G.P. Davies MBE, J.P.

 • Noddwyr Er Anrhydedd

  Shôn Cothi

  Wyn Davies

  Ieuan Evans MBE

  Gareth Glyn

  Alun Guy

  Edwina Hart MBE

  Brian Hughes

  Dr Haydn James

  H.M. Lord Lieutenant D. Byron Lewis Esq., CVO, KStJ, FCA

  Dennis O'Neill CBE

  Garry Owen

  Eirian Owen

  Elin Manahan Thomas

  Y Canon John Walters
  Huw Tregelles Williams DL, OBE

  John Hartson

 • Noddwyr

  Mr & Mrs Lyn Anthony

  Clive & Mair Norling

  Jane Harris

  John & Maureen Morgan

  Geraint & Mandy Davies

  Noreen & Brenton Williamson

  Selwyn & Susan Davies

  Audrey & Alan Lewin

  Wynford & Diane Thomas

  Mr & Mrs Graham Davies

  Mr David & Mrs Jane Shrimpton

  Mr & Mrs Norman & Gwynfydd Thomas

  Mrs Elaine Phillips

  Mr Clive J. Phillips

  Mr D. Gareth Evans MBE & Mrs G. Evans

  Thomas Hill

  Mr Glyndwr & Mrs Sylvia Johnson

  Cheryl & Denton Davies

  Mr & Mrs Ray Richards

  Ruth & Winston Price

  Phyllis Bell

  Tony & Chris Gill

  Lyn & Mari Lewis

  Mr & Mrs Paul Deans

  Ken & Eluned Richards

  M J. & B. Price

  M G Sanders

  Edwina Hart

  Mr & Mrs Harry & Jean Richards

  Pamela & Ron Waterhouse

  Mayberry Evans & Mike Richards

  Stephen James

  Y Canon. Dewi & Heather Roberts

  Richard & Sue McCauley

  Dr & Mrs T. I. Evans

  Roy & Jean Davies

  Mr Donald Evans

  Owen Evans

  Mrs L. F. Herrera

  Mrs Pam Morgan

  Sylvia & Philip Gill

  Mr & Mrs Andrew Miles

  Mrs Margaret Lewis

  Lawrence Griffiths

  Mr & Mrs John & Maida Davies

  Roger & Lynn Thomas

  Anne & Sian Gimblett

  Bev & Brian Cousins JP

  Pat & Allan Morton

  Dr Alan Jones

  Michael Flynn

  Eifion & Bethan Davies

  Mrs Carol Morgan

  Bryan J. Davies

  Mr & Mrs Russell Williams

  Mr & Mrs Gwyndaf Jones

  John & Chariya Lee

  Ken Wheeler

  Mr &Mrs D. Edwards

  Mr & Mrs Howard & Maureen Berry

  Mr Trevor Jones

  Mrs S. M. John

  Mrs Jennifer Davies

  John Davies MBE, JP

  Anna Armishaw

  Mr & Mrs Jeff Young

  Haydn & Anne Lewis

  Mr Alan Jones MBE & Mrs Megan Jones

  Mr & Mrs Wil & Minna Thomas

  C. P. Mathias (Mayor of Pontarddulais)

  Andrew & Rebecca Bowen

  Mr & Mrs Hugh Walters

  Geraint & Clare Williams

  Mr Les Jones & Ms. Kay Davies

  Mr & Mrs Ian Davies

  Carol & Tom Parke

  Mr & Mrs D. & L. Richards

  Garry & Lee Owen

  Mrs Gill James

  Alun Davies

  Mr & Mrs David & Ann Keen

  Mr & Mrs John Hardwicke

  Mrs W. A. Richards

  Huw Thomas

  Maureen & Robert Morris

  Gwyn & Nest Davies

  Mrs Audrey E. Morgan

  Krislyn Motors Ltd

  Mr & Mrs P. A. John

  Mr & Mrs Emyr Daniel

  Mr Gwilym Williams

  David & Elisabeth Gwynn

  Mr Robert A. Kent

  Ifor & Gwenda Miles

  Mrs Patricia Davies

  Mr & Mrs Graham Griffiths

  Mr & Mrs Hywel & Rosemary Walters JP

  Jeff & Liz Prangle

  Gareth & Roslyn Lewis JP

  Mr & Mrs Denzil Morgan

  Mrs Val Davies

  Mr& Mrs Gerald & Eryl Davies

  Anthony Coles & Kim Roberts

  Mr & Mrs John Coles

  Arthur Williams

  Mrs Alison Weare

  Antony Bidder

  Vernon & Maureen Lewis

  Mr & Mrs Vic Morgan

  Mr & Mrs N. Palmer

  Rev. Terry Williams

   

   

 • Aelodau Am Oes

  Noel G Davies MBE, JP

  John Hyden Davies MBE

  D Alun Davies

  Thomas Coles

  Eric Jones

  Glyn Edwards

  John G P Davies MBE, JP

  Edward Morgan JP

  Clive Phillips

  D Hugh Jones

  D Winston Price

  Mydrim Davies

  Donald Evans

  Brynley Jenkins

  Nantlais Jones

  John Thomas

  William Thomas

  Dilwyn Williams

  Cecil Davies

  Mansel Jenkins

  Ifor Miles

  Hywel Morgan

  Richie Williams

  Tudor Davies

  Roger Kenyon

  Harry Kedward

  Lyn Anthony

  Hugh Walters

  Jeff Young

Mae'r Côr yn hynod falch o'i bartneriaeth â 
Dŵr Mwynol Naturiol Brecon Carreg

 

Yr Ysgrifennydd, Côr Meibion Pontarddulais

53 Stryd Woodville, Pontarddulais, Abertawe SA4 8SH, Cymru, Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn: +44 (0) 1792 884279

E-bost: secretary@pontarddulaismalechoir.com

 

Elusen Gofrestredig Rhif. 244197

English

Cymraeg